Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vilka personuppgifter som vi samlar

När du väljer att kontakta oss via vårt kontaktformulär kommer vi att se det namn, telefonnummer och den e-post du anger

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna återkoppla till dig

Lämnar vi ut din information till utomstående parter?

Åh inte det!

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Tills ert ärende är färdigbehandlat

Insyn, ändring och radering av personuppgifter

Du kan närsomhelst kontakta oss för att begära ut vilka uppgifter vi har om dig, be oss ändra dem, eller helt radera dem

Hur vi skyddar din information

Den information du lämnar till oss i samband med att du använder dig av vårt kontaktformulär hamnar i vår inbox i vårt mailprogram som är installerat på en dator som inga utomstående har tillgång till.